ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/03/1973

דיון חוזר בדבר קביעת הזמן בחוקים הבאים: 1. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 19): 2. חוק מלווה בטחון, התשל"ג-1973: 3. חוק מלווה חסכון, התשל"ג-1973 4. חוק מלווה חסכון (תיקון); סיכומי הוועדה על דו"ח נציב תלונות הציבור; ערעורו של חבר הכנסת לורנץ על אי הכרת יושב הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו בנושא: "תכניות משרד החינוך והתרבות להנהיג חינוך מיני בבתי הספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים