ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/03/1973

הקדמת הדיון בקריאה ראשונה בהצעות חוק: חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; חוק מלווה בטחון, התשל"ג-1973; חוק מלווה חסכון (תיקון); חוק מלווה חסכון, התשל"ג-1973; קביעת מסגרת הזמן לדיון בהצעות החוק הנ"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים