ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/02/1973

דו"ח נציב תלונות הציבור - בניה בלתי חוקית (סעיף 63); המשך הדיון הכללי בדו"ח נציב תלונות הציבור; הצבעה בדבר ביטול הנחת חוברות סקירות המשרדים על שולחן הכנסת; הצבעה בדבר קיום ישיבות ועדות הכנסת מחוץ לירושלים בימי ה' בשבוע; ערעורו של חבר-הכנסת אנקוריון בפני ועדת הפירושים על החלטת יושבי ראש ישיבת הכנסת ביום 01.01.73 לקיים הצבעה בכנסת על החלטת ועדת הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעתו לסדר היום של חבר-הכנסת פיינרמן בנושא: "הונאת הציבור על-ידי מכירת קרקע חקלאית במגרשי בניה"; קביעת הזמן לדיון בהצעתו של חבר-

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים