ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/02/1973

ביטול הנחת חוברות סקירות המשרדים על שולחן הכנסת; סדרי ישיבות הכנסת-הקדמת ישיבות הכנסת בימי ג' בשבוע לשעה 15:00 עד גמר כנס החורף; פניית חבר-הכנסת שחל בדבר: 1) יעוץ מקצועי על -ידי מומחים לחברי-הכנסת 2) עזרה טכנית לחברי הכנסת 3) קבלת הערות על תזכירי הצעת חוק של הממשלה; קביעת הוועדה שתדון בחוק נכסי נפקדים (פיצויים), התשל"ג-1972; קביעת הזמן לדיון בנושא: "תהליכים בהשכלה גבוהה למקצועותיהם והשלכה על החברה והמשק בישראל", בעקבות הצעה לסה"י של חה"כ י. קורן; קביעת הזמן לדיון על סקירות שרים על פעולות משרדיהם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים