ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/01/1973

בקשת שר השיכון לדחות את הדיון על פעולות משרד השיכון מכנס החורף לכנס הקיץ; החלטת ועדת הכנסת בדבר העלאת דמי הנסיעה לגבי חברי כנסת בגמלאות; קביעת הוועדה שתדון בחוק שירותי תיירות, התשל"ג-1973; קביעת זמן לדיון המדיני שייפתח על ידי שר החוץ; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים