ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/01/1973

ערעור בפני ועדת הפרושים על העמדת החלטות ועדת הכנסת - בקשר לסדר הדיון לגבי הצעות אי אמון - להצבעה בכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חברי הכנסת צימרמן, שוסטק והורביץ בנושא: התייקרות של דירות לזוגות צעירים לאחר חתימת החוזה; שונות; תיקון החלטת ועדת הכנסת בעניין גמלאות לחברי הכנסת ושאיריהם; תקציב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים