ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/01/1973

איחוד הדיון (בהצבעה נפרדת), בקריאה ראשונה של הצעת חוק רנ"ו-חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון מס' 3), של חברי הכנסת י. בדר וא. עופר והצעת חוק רנ"ג- חוק הבחירות לכנסת: י. בדר י. גולדשמידט וא. עופר; קביעת הזמן וסדרי הדיון לשלוש הצעות להביע אי אמון לממשלה. של סיעת ע"מ, סיעת המרכז החפשי וסיעת רק"ח; קביעת הזמן לדיון הסיעתי הנ"ל; תקציב הכנסת - דיון בדו"ח ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים