ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/12/1972

זמני ישיבות הוועדה; סדרי ישיבות הוועדות מחוץ לירושלים; שחרור מחובת הנחה של חוק להארכת תוקף של תקנות חירום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים