ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/12/1972

פניית חבר הכנסת נסים בדבר תשלום: שירות רפואי, נסיעות, אש"ל ומכשיר טלפון נוסף לחברי הכנסת; פניית יושב ראש הכנסת בדבר כניסת המשטרה לרחבת הכנסת; פניית יושב ראש הכנסת בדבר קיום הצבעה במליאת הכנסת בגמר הדיון על סקירת שר על פעולות משרדו; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת עדי אמוראי בנושא: ההתפתחויות בתשלובת ערד; קביעת הוועדה שתדון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 3), התשל"ג-1972 לאחר הקריאה הראשונה; קביעת הזמן לדיון במליאה על הצעתו של חבר הכנסת אביזוהר בנושא: מדיניות הממשלה ופעו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים