ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/11/1972

דיון בדו"ח הראשון של נציבות תלונות הציבור; המשך הדיון בפניית יו"ר הכנסת בדבר הצעה דחופה לסדר היום שחבר הכנסת הגיש לאחר שכבר אושרה הצעה דחופה בנוסח או בתוכן דומה; ערעורה של סיעת גח"ל על אי הכרת יו"ר הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: חידוש מאבקם של דורשי ציון במוסקבה על זכותם לעלות לארץ ישראל; פניית יו"ר הכנסת בעניין התעות חוק פרטיות זהות שהוגשו לכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת אברמוביץ בנושא: חוק למניעת תאונות דרכים, התשל"ב-1972; קביעת הוועדה שתדון בהצעת החוק הפ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים