ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/11/1972

זמני ישיבות הוועדה; פניית יו"ר הכנסת בדבר מכתבו של חבר הכנסת שוסטק בעניין: מעמד חברי הכנסת לשעבר בטקסים וארועים ממלכתיים; פניית יושב ראש הכנסת בדבר הצעות חוק פרטיות זהות שהוגשו לכנסת; פנייתם של כמה מחברי הכנסת הראשונה אל יו"ר הכנסת בדבר הענקת גמלאות מיוחדות; פניית יושב ראש הכנסת בדבר הצעה לסדר היום שהגיש חבר הכנסת לאחר שכבר אושרה הצעה דחופה בנוסח או בתוכן דומה; קביעת זמן לדיון בהודעת הממשלה על מינויו של סגן שר במשרד לקליטת העלייה; תוספת משפחה לחברי הכנסת - בהתאם לחוק שכר חברי הכנסת; תלונת יושב ר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים