ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/10/1972

הצעה דחופה לסדר-היום שחבר-כנסת הגיש לאחר שכבר אושרה הצעה דחופה בנוסח או בתוכן דומה; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 12), התשל"ג-1972 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 18), התשל"ג-1972-קביעת ועדה שתדון בשתי הצעות החוק; פניית יושב-ראש הכנסת בעניין: הצעות חוק פרטיות זהות לגמרי שהוגשה לכנסת במועדים שונים; קביעת הוועדה שתדון בהצעת החוק הפרטית של מספר חברי-כנסת: חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (מימון והגבלתן של הכנסות והוצאות וביקורת), התשל"ג-1972; קביעת מועד ומסגרת לדיון בהודעת הממשלה על: א. מצבם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים