ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/10/1972

ערעורה של סיעת גח"ל על אי-הכרת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתה לסדר-היום בנושא: "שביתת המוכסים בלוד"; ערעורו של חבר-הכנסת ורדיגר על אי הכרה יושב-ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו בנושא: "הצלת אסירי ציון ברוסיה"; ערעורם על חברי-הכנסת רזיאל-נאור ואברמוב על אי הכרת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתם בנושא: "ידיעות מדאיגות על התעללות באסירי ציון בברית המועצות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים