ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/10/1972

הצעות חברי-הכנסת ש. תמיר וא. אבנרי לבטל סעיף 122 לתקנון; קביעת מכסת הצעות לסדר-היום והצעות חוק פרטיות לסיעות; רביזיה על החלטת הוועדה מאתמול בעניין קביעת הזמן לדיון בסיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מס' 22 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים