ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/10/1972

קביעת הזמן לדיון בהודעת ראש הממשלה; קביעת הזמן לדיון בסיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מס' 22 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים