ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/07/1972

דברי פרידה למר זאב שר - היועץ המשפטי של הוועדה; ישיבות הוועדות בימי פגרת הקיץ; סדרי הדיון בהצעות לסדר היום של חברי הכנסת: מנחם בגין שץ תמיר וא. ורדיגר בנושא: משפטם של גבריאל שפירא ומרק נשפיץ העומד להיפתח ביום 26 ביולי במוסקבה; ערעורו של חבר הכנסת מ. פרוש על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: "מניעת פינויו של בנין נוטר דם מול חומות העיר העתיקה- מיהודים; פניותיהם של חברי הכנסת האוזנר ואבנרי בעניין החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים לדחות דרישתם לקבוע תאריך מוקדם להצבעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים