ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/07/1972

סדרי ישיבות הכנסת; קביעת הזמן לדיון בסקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים