ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1972

פנייתו של חבר - הכנסת א. אבנרי בעניין "החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים לדחות את ההצבעה על הצעת חבר - הכנסת ג. האוזנר בעניין פסולי החיתון"; פנייתו של חבר - הכנסת ג. האוזנר "לדון בכל ההקדם ולהחליט בדבר דרישתו לקבוע תאריך מוקדם להצבעה על הצעת החוק שלו אודות נישואין אזרחיים והתרתם, התשל"ב -1972"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים