ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/07/1972

הקדמת הדיון בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 11 ), התשל"ב; הקדמת הדיון בחוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשל"ב-1972; מכתבו של יושב-ראש הכנסת חוזר לחברי הכנסת בקשר עם "סיפוח" חומר בכתב לתוך הפרוטוקול הסטנוגרפי נוסף על דברים שאמרו בעל-פה; פניית יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר עיון בפרוטוקולים של הוועדות על-ידי מי שאינם חברי הכנסת; קביעת הזמן לדיון בהצעות לסדר היום של חברי-הכנסת שוסטק ומילמן בנושא: "רכישת אוטובוסים על ידי חברת 'אגד' מן החברה הגרמנית 'מרצדס'"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים