ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/07/1972

בקשת חבר - הכנסת שלום כהן לקבל הקצבה כספית כנהוג לגבי סיעת יחיד בכנסת; הקדמת הדיון בחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 34), התשל"ב - 1972; התרת הקריאה השנייה והשלישית של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 9), התשל"ב - 1972 ביום הנחתו על שולחן הכנסת; ערעורו של חבר - הכנסת טובי על אי הכרת יושב - ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר - היום; ערעורו של חבר - הכנסת שוסטק על אי הכרת יושב - ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר - היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים