ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/06/1972

דין הצעת חוק פרטית שהוגשה על ידי חבר - הכנסת שנפטר; הודעת יושב ראש הוועדה על העניינים העומדים על סדר יומה של הוועדה; עיון בפרוטוקולים של הוועדות על - ידי מי שאינם חברי - הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בחוק לתיקון פקודת החברות (מס' 13), התשל"ב - 1972; תיקון סעיף 86 לתקנון (פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים