ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/06/1972

בקשת יו"ר ועדת העבודה להתיר את הקריאה השנייה והשלישית של החוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התשל"ב-1972. ביום ההנחה על שולחן הכנסת; החלטה בדבר פניית ועדת הכלכלה לכיסוי הוצאות טיסתו של מר דוד סבירסקי; ערעורם של חברי-הכנסת רזיאל-נאור ואברמוב על אי הכרת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתם לסדר-היום בנושא: "חומרת ההחלטה האנטי-ישראלית שנתקבלה בוועדת מדינות אפריקה בראבאט"; פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר הצעת החוק הפרטית של חבר-הכנסת משה סנה ז"ל בנושא: "ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים