ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/06/1972

הודעת הממשלה על התפטרות שר המשפטים; הקדמת הדיון בחוק הנוער (תיקון מס' 4), התשל"ב-1972; פניית יושב ראש ועדת הכלכלה - חבר הכנסת שכטרמן - בדבר כיסוי הוצאות טיסתו של מר דוד סבירסקי; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. יפרח בנושא: עתידו של הישוב מצפה רמון; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) (תיקון), התשל"ב-1971 - של חבר הכנסת ב. הלוי; שונות; שינוי החלטת ועדת הכנסת מיום 30/05/72 בדבר הנחת חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 8) על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים