ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/05/1972

נוסח ההחלטה בעניין פניית חבר הכנסת לשעבר ח. בן אשר בדבר זכויות חברי הכנסת לשעבר לקבל כל חומר הפרסומים של הממשלה; ערעור חבר הכנסת אליעד על החלטת היושב ראש והסגנים לא הכיר בהצעתו לדון בשיתוק המשפט בישראל בהצעה דחופה לסדר היום; ערעור סיעת מק"י על החלטת ועדת הכנסת מיום 03.05.72 בדבר סדר הנאומים בכנסת; קביעת זמן לדיון בהודעת הממשלה בעניין שכר הטרחה לפרקליטים בוועדת ויתיקון; תיקון החלטות ועדת הכנסת מה04.01.72 (בעקבות הפילוג בסיעת העולם הזה כוח חדש) ומה-07.03.72 (בעקבות פרישת חבר הכנסת אביזוהר מסיעת ע"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים