ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/05/1972

הזמנת מבקר המדינה למסירת דו"ח על פעולות נציבות תלונות הציבור; טיוטת החלטה בדבר זכויות חברי - הכנסת לשעבר לקבל חומר הפירסומים של הממשלה (פניית חבר הכנסת לשעבר ח. בן אשר); פניות יושב ראש ועדת הפנים ויושב ראש הוועדה לאקולוגיה בדבר תשלום אש"ל לחברי הכנסת המשתתפים בסיורים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים