ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/05/1972

סדרי הדיון בהודעת שר החינוך והתרבות על שביתת הסטודנטים האוניברסיטאות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים