ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/05/1972

סדרי הדיון בהודעת הממשלה על: "ידיעות בדבר פגיעות בשוחרי עליה מברית-המועצות"; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת בנושא: "המשמעויות הציבוריות של דין וחשבון ועדת ויתיקון בעניין נתיבי נפט"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים