ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/05/1972

ערעורם של חברי-הכנסת מ. אביזוהר, א. אבנרי ו-תופיק טובי על החלטות ועדת הכנסת בדבר סדר הישיבה והנאומים בכנסת; פנייתו של חבר הכנסת לשעבר, מר חיים בן אשר, בדבר זכויותיהם של חברי הכנסת לשעבר לקבל כל חומר הפרסומים של הממשלה; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ש. לורנץ בנושא: "התאבדות הנער רחמים קארדי בבית-הכלא"; קביעת הזמן לדיונים בסקירות השרים על פעולות משרדיהם; שחרור חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה מחובת ההנחה של 24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים