ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/04/1972

בקשתו של חבר הכנסת לשעבר, מר חיים בן אשר לקבל פרסומי הממשלה; ערעורו של חבר הכנסת אביזוהר על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: דו"ח ויתיקון בעניין נתיבי נפט והשלכותיו הציבוריות; פנייתו של יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט חבר הכנסת י. גולדשמידט בדבר חובת דיווח של יושב ראש ועדה לפי סעיף 86 של תקנון הכנסת; קביעת מכסת הצעות לסדר היום והצעות חוק פרטיות לכנס הקיץ לחבר הכנסת אביזוהר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים