ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/04/1972

החלטה ועדת הכנסת בעניין מינוי יושב ראש הכנסת בפועל; כינוס הכנסת לישיבת אבל מיוחדת לזכרו של - ראש הכנסת מר ראובן ברקת זכרונו לברכה; עם פטירתו של יושב - ראש הכנסת מר ראובן ברקת זכרונו לברכה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים