ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/03/1972

המלצה לבחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לדיון בחוק האגוד השיתופי; הקדמת הדיון בחוקים לפני הקריאה השנייה והשלישית; עבודות הוועדות בפגרה; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים