ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/03/1972

בקשת סיעות גח"ל והעולם הזה לקיים דיון בכנסת על החלטת ועדת הכנסת להקים ועדה מיוחדת לדיון בחוק האגוד השיתופי; ערעורו של חבר הכנסת מאיר אביזוהר על החלטת ועדת הכנסת בדבר סדר ההופעה והישיבה בכנסת; פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט לתיקון סעיף 86 של התקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים