ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1972

סדרי הדיון בהודעת הממשלה על נאום מלך ירדן; סדרי ישיבות הכנסת לימים 20 -23 במרץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים