ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/03/1972

חריגה מגדר נושא בדיון שהועבר לוועדה בעקבות הצעה לסדר היום; ערעורם של חברי הכנסת מאיר אביזוהר ואורי אבנרי על החלטת ועדת הכנסת מיום כ"ו באדר, התשל"ב -12/03/72 בדבר סדר ההופעה והישיבה בכנסת; פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת תקנה שהשר ישיב לשאילתה בכתב, בהעדר חבר הכנסת השואל מן הישיבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים