ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/03/1972

החלטה בדבר סדר הופעתן וישיבתן של סיעת ע"מ, רק"ח, המרכז החפשי העולם הזה וסיעות היחיד בכנסת; סדרי ישיבות הכנסת; פניית יושב -ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר העברת הדיון בהצעת החוק של חבר-הכנסת ח. קורפו "חוק לאבטחת מוסדות כספיים ותעשיית יהלומים מפני שוד ופריצה, התש"ל-1970" לוועדת הפנים; פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר הטיפול בתיקונים לחוקי יסוד; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ר. ארזי בנושא: "ביצוע תכנית שיקום בשכונת נחלאות בירושלים"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים