ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/03/1972

בקשת חבר הכנסת מאיר אביזוהר להקנות לו זכויות של חבר הכנסת יחיד לאחר פרישתו מסיעת הרשימה הממלכתית; סדר הופעתן וישיבתן של סיעות ע"מ רק"ח המרכז החפשי וסיעות היחיד בכנסת; ערעורו של חבר הכנסת י. מ. אברמוביץ על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: "המצב הכספי הקשה של בית החולים "ביקור חולים" בירושלים; ערעורו של חבר הכנסת ש. תמיר על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: "המגמה למינוי מליאת רשות השידור והוועד המנהל על פי שיקולים מפלגתיים;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים