ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/02/1972

דברים לזכרו של חבר הכנס ת יוסף ספיר ז"ל; טענתם של חברי - הכנסת אליעד וידיד בדבר חריגה מגדר הנושא בדיוני ועדת הפנים על התיקונים שהציעה הממשלה לחוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית, התשל"א -1971; סדרי ישיבות הכנסת בימי חמישי בשבוע - עד פגרת הפסח; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ב. צ. קשת בנושא: פעולות המיסיון בטבעון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים