ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/02/1972

הצעת חה"כ ד. ארזי לתיקון סעיפים 48 ו-87 לתקנון הכנסת; הצעת חה"כ ר. ארזי לתיקון סעיף 48 ו-87 לתקנון; שאילתה של חה"כ א. הראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים