ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/02/1972

פניית יושב-ראש הכנסת בדבר קביעת תקנה שהשר ישיב לשאילתה בכתב ולא מעל דוכן הכנסת, בהעדר חבר-הכנסת השואל מן הישיבה; פנייתו של חבר-הכנסת ש. כהן לוועדת הפירושים בדבר שלילת רשות הדיבור ממנו בדיון סיעתי בכנסת; קביעת הזמן לדיון הסיעתי בחוקים הפיסקליים שיידונו היום בכנסת; רביזיה על ההחלטה לקביעת הזמן לדיון הסיעתי בחוקים הפיסיקליים שיידונו היום בכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים