ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/02/1972

מכתבו של יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר הטיפול בתיקונים לחוקי יסוד; קביעת הוועדה שתדון בהצעתו לסדר היום של חבר הכנסת עופר בנושא: תכנון הבניה לשנות ה-70

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים