ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/01/1972

מכתבם של חברי הכנסת ד. עובד ו-א. נחלה לבטל את בקשתם להכיר בהם כסיעות נפרדות; עיון בפרוטוקולים של הוועדות על ידי מי שאינם חברי הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר היום: 1. העלאה מתוכננת של המסים המוניציפליים - הצעת חבר הכנסת גץ האוזנר 2. מניעת העלאת המסים העירוניים- הצעת חבר - הכנסת מ. וילנר; קביעת הוועדה שתדון בהצעת החוק של חבר הכנסת א. כץ בעניין: "חוק ביטוח תלמידי בית ספר, התשל"ב-1971"; שינוי החלטת הוועדה בדבר הקמת הוועדה המיוחדת לאקולוגיה (איכות הסביבה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים