ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/01/1972

הצעת חבר הכנסת מ. בן פורת לתיקון סעיף 85 של התקנון; סדרי הדיון בהודעת שר החוץ בדבר התייחדות עם זכר הרוגי המלכות בבגדד והזדהות עם יהודי ערב; סקירת שר החינוך והתרבות על פעולות משרדו בתחום ענייני התרבות; פניית יושבת הראש ועדת השירותים הציבוריים בדבר נושא חדש שהועלה בוועדה; קביעת הזמן לדיון בסקירות שרים על פעולות משרדיהם; שאילתה של חבר הכנסת י. בן מאיר בדבר אישור הצעה דחופה לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים