ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/01/1972

האם משמעות תקנה 12(א) (1) של התקנון בדבר "דיון בתלונות על חברי - הכנסת "חלה גם על תלונות האזרח על חברי - הכנסת אם לאו; ערעורו של חבר הכנסת י. בן מאיר על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים על אי אישור הצעתו לסדר היום בנושא: "מניעת עבודה והפלייתם לרעה של יהודים דתיים"; קביעת הוועדה שתדון בהצעת החוק של חבר הכנסת בנימין הלוי בנושא: חוק האזרחות (תיקון), התשל"ב - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים