ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/01/1972

דיון בעניין דו"ח ועדת אונא לבירור בעיית היחסים המקצועיים בין עורכי - הדין שהינם חברי הכנסת ובין הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים