ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/01/1972

דברי ברכה למזכיר המיועד של הכנסת, מר נתנאל לורך, ודברי הערכה למזכיר הנוכחי של הכנסת, מר חיים ליאור; דו"ח ועדת אונא לבירור בעיית היחסים המקצועיים בין עורכי הדין שהנם חברי הכנסת ובין הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות; החלטה בדבר התפלגות סיעת העולם הזה; פניית יושבת-ראש ועדת השירותים הציבוריים בדבר נושא חדש, שהועלה בוועדה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים