ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/12/1971

בקשת חברי-הכנסת א. נח'לה ו - ד. עובד להכיר בהם כשתי סיעות נפרדות; סדרי ישיבות הכנסת בשבוע של פורים; פניית יושבת - ראש ועדת השירותים הציבוריים בדבר טענה על חריגה מגדר הנושא; פניית שר האוצר לפטור אותו מחובת הנחת הצעת חוק תקציב המדינה לשנת 1972 - 73 על שולחן הכנסת בשבוע של פורים; תיקון סעיף 60(ב) של התקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים