ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/12/1971

הקדמת הדיון בהצעת התקציב הנוסף להוצאה לשנת הכספים 1972-72 וקביעת זמן לדיון; השגות לתיקון סעיף 60 (ב) של התקנון; מינויו של חבר הכנסת שלום לוין ליושב ראש הוועדה המשותפת לעניין סדורי בטחון והגנה (מקלטים) בגני הילדים; פניית יושב ראש הכנסת להביא לידיעת חברי הוועדה נוסח החוזר שיש בדעתו לשגר לחברי הכנסת בדבר צירוף מסמכים לנאומיהם במליאת הכנסת; פניית יושבת ראש ועדת השירותים הציבוריים בבקשה לברר אם הצעה מסוימת שהועלתה בוועדה היא בבחינת נושא חדש; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ורדיגר בנוש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים