ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/12/1971

קביעת הוועדה שתדון בחוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), התשל"ב-1971; קביעת הזמן לדיון בהודעת הממשלה על הטיפול בחברות ממשלתיות וציבוריות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים