ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/12/1971

אישור הצעת תקציב הכנסת לשנת 1972/73; ההרכב האישי ובחירת יושב-ראש לוועדה המיוחדת לעניין האקולוגיה; המלצת הוועדה בעניין מנוי ד"ר נבנצאל כמבקר המדינה לתקופה שלישית; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חה"כ דוד לוי -"הדאגה לעתידם של העובדים במפעלי אוטקרס ליילנד ות. י. ל. "; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת הורביץ-"מדיניות קביעת סוגי הנכות"; תיקון להחלטת ועדת הכנסת בדבר גמלאות לחברי הכנסת (ניכוי קצבת הבטוח הלאומי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים