ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/11/1971

ערעורו של חבר הכנסת א. שוסטק על אי הכרת יושב ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר היום בעניין: הידיעות בדבר מתן הטבות כספיות לפקידים בכירים על ידי אי או אס בישראל; ערעורו של חבר הכנסת י. מ. אברמוביץ על אי הכרת יושב ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר היום בעניין: החלטת ההסתדרות הרפואית להשבית את השירותים הרפואיים ל-24 שעות בכל מקרה של איום על רופא פתולוגי; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. לוי בעניין: הדאגה לעתידם של העובדים במפעלי אוטוקרס ליילנד ו-ת. י. ל; קביעת הוועדה שתדון ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים